Ruut Kiisken haastattelu

Kapellimestari Ruut Kiiski kertoo valmistautumisestaan Die Kalewainen in Pochjola oopperaan.

VIDEO: TONY VESALAINEN